Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1965-МИ
София, 8 август 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Станислав Готев, упълномощен представител на ПП „НИЕ ИДВАМЕ“, срещу решение № 082-МИ от 28.07.2023 г. на ОИК – Пирдоп

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-41 от 01.08.2023 г. срещу решение № 082-МИ от 28.07.2023 г. на ОИК – Пирдоп.

С оспореното решение е обсъден сигнал с вх. № 0136/25.07.2023 г. до ОИК – Пирдоп, с който комисията е сезирана с твърдения за несъвместимост по смисъла на чл. 41, ал.1 и неизпълнение на задължение по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА по отношение на лице, заемащо длъжността кмет на община Пирдоп. Общинската избирателна комисия – Пирдоп, е оставила сигнала без разглеждане като недопустим, поради наличие на влезли в сила актове на комисията, по които заинтересованите страни и предмета на спора са същите.

След като се запозна с изложеното в сигнала и с официалните документи, публикувани на сайта на ОИК – Пирдоп, а именно – решение 082-МИ от 28.07.2023 г., Протокол № 25 от 28.07.2023 г. от заседание на ОИК – Пирдоп, решение № 079 от 11.02.2021 г., Решения № 080 и 081 от 08.03.2021 г. на ОИК – Пирдоп, Протокол № 23 от 11.02.2021 г. и Протокол № 24 от 08.03.2021 г. от заседания на ОИК – Пирдоп, Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Пирдоп, с което сигнал с техен вх. № 0136/25.07.2023 г. е оставен без разглеждане, е правилно и следва да бъде оставено в сила, а жалбата срещу него да бъде отхвърлена като неоснователна.

Видно от посочените в настоящото решение документи, ОИК – Пирдоп се е произнесла за същия предмет и между същите страни, за които жалбоподателят я е сезирал в сигнала си, с решения с № 080-МИ и 081-МИ от 08.03.2021 г.

Съгласно чл. 27, ал. 2, т. 1 от АПК липсата на влязъл в сила акт със същия предмет и страни е абсолютна процесуална предпоставка за образуване на административно производство и решението на ОИК –Пирдоп за приемане на сигнала  за недопустим на това основание е правилно и законосъобразно.

При изложената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия приема, че решение № 082-МИ от 28.07.2023 г. на ОИК – Пирдоп, е законосъобразно, постановено при спазване на законовите разпоредби.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба с вх. № МИ-22-41/01.08.2023 г. от Станислав Готев, упълномощен представител на ПП „НИЕ ИДВАМЕ“, срещу решение № 082-МИ от 28.07.2023 г. на ОИК – Пирдоп.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 082-МИ от 28.07.2023 г. на ОИК – Пирдоп.

Решението на ОИК – Пирдоп, подлежи на обжалване пред Административен съд – София, чрез ОИК – Пирдоп, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения