Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1954-МИ
София, 3 август 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК и специалистите към ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7, чл. 78, чл. 83 и чл. 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Относно общинските избирателни комисии (ОИК) и специалистите към ОИК 

1.1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на общини и на кметства на 29 октомври 2023 г., както следва:

Председател                                     – 1870 лева

Заместник-председател                     – 1775 лева

Секретар                                          – 1775 лева

Член                                                 – 1685 лева

1.2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на общини, на райони и на кметства на 29 октомври 2023 г., както следва:

1.2.1. в Столична община:

Председател                                               – 2300 лева

Заместник-председател                              – 2200 лева

Секретар                                                    – 2200 лева

Член                                                           – 2000 лева

1.2.2. в общините Пловдив и Варна:

Председател                                               – 2035 лева

Заместник-председател                              – 1925 лева

Секретар                                                    – 1925 лева

Член                                                           – 1760 лева

1.3. Членовете на ОИК получават месечно възнаграждение от 9 септември 2023 г. до 7 дни от обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв в съответната община.

1.4. Членовете на ОИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на ОИК са за сметка на държавния бюджет.

1.5. Възнагражденията на членовете на ОИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

1.6. С решение на ОИК може да се създават работни групи от специалисти, които да подпомагат дейността на ОИК. С решението на ОИК се определят специалистите, техните функции, периодът на подпомагане и размерът на възнаграждението за всеки един специалист. Решението на ОИК се съгласува с кмета на общината.

1.7. За времето по т. 1.3. разходите за пътуване на членовете на ОИК, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на комисията, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ пред съответната общинска администрация и при спазване на действащите правила и нормативи.

2. Относно секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК)

2.1. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждението на членовете на  СИК/ПСИК за І тур при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Председател                                     – 275 лева

Заместник-председател                     – 245 лева

Секретар                                          – 245 лева

Член                                                 – 215 лева

2.2. За участие в обучението на СИК/ПСИК от ОИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 40 лв. на всеки участвал в обучението. 

2.3. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали в деня преди изборите, както и за подреждане на помещението за гласуване, се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

2.4. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

- в размер на 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350;

- в размер на 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 включително;

- в размер на 50 лв. – в Столична община.

2.5. При произвеждане на ІІ тур на изборите за кметове на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2.1., 2.3. и 2.4.

2.6. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.

2.7. Изплащането на възнаграждението на членове на СИК/ПСИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

2.8. Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения