Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 195-ЕП
София, 21 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Валери Симеонов Симеонов, Данчо Димитров Хаджиев и Валентин Кирилов Касабов в качеството им на представляващи партията, заведено под № 9 на 17 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите: Валери Симеонов Симеонов, Славчо Пенчев Бинев, Велизар Пенков Енчев, Силвия Чавдарова Трендафилова, Александър Духомиров Минев, Анна Мария Людмилова Гюзелева, Румен Димитров Христов, Константин Живков Бачийски, Розалия Василева Николова, Доброслав Иванов Иванов, Любомир Александров Желев, Николай Иванов Божков, Светослав Генадиев Георгиев, Ивайло Вагенщайн Русинов, Георги Василев Манев, Данчо Димитров Хаджиев и Борис Янков Ячев.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо вх. № 92-00-160 от 17.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Валери Симеонов Симеонов
2. Славчо Пенчев Бинев
3. Велизар Пенков Енчев
4. Силвия Чавдарова Трендафилова
5. Александър Духомиров Минев
6. Анна Мария Людмилова Гюзелева
7. Румен Димитров Христов
8. Константин Живков Бачийски
9. Розалия Василева Николова
10. Доброслав Иванов Иванов
11. Любомир Александров Желев
12. Николай Иванов Божков
13. Светослав Генадиев Георгиев
14. Ивайло Вагенщайн Русинов
15. Георги Василев Манев
16. Данчо Димитров Хаджиев
17. Борис Янков Ячев

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ".
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения