Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1947-МИ
София, 7 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК за регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Централната избирателна комисия констатира допусната техническа грешка в Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. за регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1938-МИ от 6 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- в „относно" вместо „регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г." да се чете „регистрация на коалиция НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.";

- в т. 1 на решението вместо „18.08.2018 г." да се чете „18.08.2015 г.";

- името на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" вместо „Цветан Василев Манчев" да се чете „ЦВЕТАН ВЕНЦИСЛАВОВ МАНЧЕВ";

- в т. 14 на решението вместо „20.08.2015 г." да се чете „31.08.2015 г.".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1938-МИ/

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения