Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1925-МИ
София, 29 май 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-82 от 25.05.2023 г. от Общинска избирателна комисия – Златоград, област Смолян. С писмото ОИК – Златоград, уведомява Централната избирателна комисия, че Миглена Радкова Травлева – член на ОИК – Златоград, е починала, като е приложен препис-извлечение от акт за смърт № 23 от 27.02.2022 г., съставен в гр. Златоград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Миглена Радкова Травлева като член на ОИК – Златоград, област Смолян, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения