Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1925-МИ
София, 29 май 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-82 от 25.05.2023 г. от Общинска избирателна комисия – Златоград, област Смолян. С писмото ОИК – Златоград, уведомява Централната избирателна комисия, че Миглена Радкова Травлева – член на ОИК – Златоград, е починала, като е приложен препис-извлечение от акт за смърт № 23 от 27.02.2022 г., съставен в гр. Златоград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Миглена Радкова Травлева като член на ОИК – Златоград, област Смолян, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения