Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1920-МИ
София, 9 юли 2012 г.

ОТНОСНО: сигнал от Икмал Юсеинова Джомова и Радослав Якимов Розинов относно нарушения в изборите за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново на 8 юли 2012 г.

Постъпил е сигнал с вх. № 864 от 08.07.2012 г. на ЦИК, подаден от Икмал Юсеинова Джомова, заместник-председател на младежката организация на ПП „ДПС" и Радослав Якимов Розинов, кандидат за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново от ПП „ДПС". В сигнала се твърди, че председателят на ОИК - Павликени - Лидия Чингарска е агитирала за кандидата Антон Антонов пред изборната секция и е демонстрирала арогантно поведение спрямо избирателите от селото и служебно ангажираните в изборния ден лица. Твърди се също, че в избирателния списък неправомерно са дописвани лица, които нямат постоянен адрес в селото, за да се осигурят гласоподаватели за кандидата Антон Антонов. Твърди се още, че в селото има над 50 „мъртви души", вписани в избирателните списъци.

В тази връзка жалбоподателите настояват Централната избирателна комисия да потърси отговорност от г-жа Лидия Чингарска и да предприеме необходимите действия за освобождаването й като председател на ОИК - Павликени.

Централната избирателна комисия е поискала обяснение от председателя на ОИК - Павликени Лидия Чингарска, което е постъпило в ЦИК на 09.07.2012 г. В него г-жа Чингарска твърди, че е била повикана от председателя на секционна избирателна комисия във връзка с възникналите по-горе обстоятелства. След като се е запознала с фактическата обстановка, тя е дала указания за проверка на въпросните лица в избирателния списък, евентуално в списъка на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден, както и в ТЗ на ГРАО. След извършената проверка от членовете на СИК се установява, че лицата фигурират в избирателния списък и са ги допуснали да гласуват. Председателката на ОИК - Лидия Чингарска твърди, че не познава цитираните лица. В представеното по преписката обяснение госпожа Чингарска е категорична, че нито тя, нито другите членове на ОИК не са извършвали предизборна агитация, още повече, че са били придружавани от служител на МВР.

С оглед на наведените в сигнала твърдения, че са неправомерно дописвани лица в избирателния списък Централната избирателна комисия провери служебно представените протоколи на СИК и ОИК за установяване на резултата от проведения на 8 юли 2012 г. избор за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и установи, че в посочените протоколи не се съдържат данни за дописани лица в избирателния списък в изборния ден. Същевременно следва да се отбележи, че предоставянето на методически указания по приложението на закона от член на Общинската избирателна комисия на секционните комисии е утвърдена практика в изборния процес, поради което предоставянето на указания от страна на председателя на ОИК - Павликени не съставлява нарушение на изборния закон и не е налице фактическия състав на чл. 26, ал. 1, т. 6 от ИК, респективно не е налице основание за освобождаване на Лидия Чингарска като председател на ОИК - Павликени.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 864 от 8.07.2012 г. на ЦИК, подаден от Икмал Юсеинова Джомова, заместник-председател на младежката организация на ДПС и Радослав Якимов Розинов, кандидат за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново от ПП „ДПС".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения