Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1913-НС
София, 11 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, чрез упълномощения представител Мариян Димитров, срещу решение № 185-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-92/1 от 10.04.2023 г. чрез РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, е постъпила жалба от ПП „Възраждане“, представлявана от Костадин Костадинов, чрез упълномощения представител Мариян Димитров, срещу решение № 185-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски.

С решение № 185-НС от 06.04.2023 г. РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, е оставила без разглеждане жалба с вх. № 382 от 05.04.2023 г. на ПП „Възраждане“. В жалбата се твърди, че на 27.03.2023 г. ПП „Възраждане“ са подали три жалби – с вх. № 222 във връзка с решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе, и решение № 1803-НС от 21.03.2023 г. на ЦИК; жалба с вх. № 223 във връзка с решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, и решение № 1804-НС от 21.03.2023 г. на ЦИК и с вх. № 224 във връзка с решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, и решение № 1805-НС от 21.03.2023 г. на ЦИК. Всички жалби са подадени съгласно дадените с решенията на ЦИК указания.

Жалбоподателят настоява ЦИК да отмени решение № 185-НС от 06.04.2023 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, като незаконосъобразно, както и комисията да упражни правомощията си, предвидени в чл. 495, ал. 1 ИК, ако се установят извършителите на тези деяния.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок, от лице с правен интерес и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, а разгледана по същество – за недоказана и неоснователна.

Централната избирателна комисия смята, че мотивите в решението на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, са правилни, а именно че не могат да се установят евентуалните нарушители на трите нарушения, поради което е невъзможно образуването на административнонаказателни производства, доколкото периодът на предизборната агитация е приключил и агитационните материали подлежат на премахване съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 185-НС от 06.04.2023 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Решението на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения