Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1908-НС
София, 27 октомври 2020

ОТНОСНО: определяне на технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване

На основание чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и § 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г., изм., бр. 61 от 2019 г., бр. 88 от 2020 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване, съгласно приложението.

Приложението не се публикува.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения