Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1908-НС
София, 27 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: определяне на технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване

На основание чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и § 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г., изм., бр. 61 от 2019 г., бр. 88 от 2020 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване, съгласно приложението.

Приложението не се публикува.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 34-НС / 18.05.2021

    относно: обявяване на местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл. 14 т. 3 и прогнозния брой секции във всяко място

  • № 33-НС / 18.05.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 32-НС / 18.05.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения