Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1908-НС
София, 27 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: определяне на технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване

На основание чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и § 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г., изм., бр. 61 от 2019 г., бр. 88 от 2020 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване, съгласно приложението.

Приложението не се публикува.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения