Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1908-НС
София, 27 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: определяне на технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване

На основание чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и § 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ДВ, бр. 21 от 2019 г., изм., бр. 61 от 2019 г., бр. 88 от 2020 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя технически изисквания към апаратната и програмна част на техническите устройства за машинно гласуване, съгласно приложението.

Приложението не се публикува.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения