Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1904-НС
София, 8 април 2023 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1901-НС от 8 април 2023 г. на ЦИК за обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание

Централната избирателна комисия установи, че е допусната техническа грешка в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и трети изборен район – София в Решение № 1901-НС от 8 април 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1901-НС от 8 април 2023 г. на ЦИК, като в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и трети изборен район – София, вместо „105 Асен Георгиев Балтов ЕГН …“ да се чете „106 Даниел Тихомиров Александров ЕГН …“.

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Цветозар Томов

Член: Гергана Стоянова

Член: Елка Стоянова

Член: Йорданка Ганчева

Член: Красимир Ципов

Член: Любомир Георгиев

Член: Цветанка Георгиева

* Публикувано на

Свързани решения:

1901-НС/

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения