Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1901-НС
София, 8 април 2023 г.

ОТНОСНО: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание

Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:

 1. от Катя Максимова Панева, ЕГН …, с вх. № НС-11-93 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
 2. от Йордан Кирилов Цонев, ЕГН …, с вх. № НС-10-76 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
 3. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН …, с вх. № НС-10-77 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;
 4. от Мустафа Сали Карадайъ, ЕГН …, с вх. № НС-10-78 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
 5. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН …, с вх. № НС-11-94 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
 6. от Красимир Георгиев Вълчев, ЕГН …, с вх. № НС-11-95 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
 7. от Десислава Вълчева Атанасова, ЕГН …, с вх. № НС-11-96 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;
 8. от Цончо Томов Ганев, ЕГН …, с вх. № НС-10-79 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ във Втори изборен район – Бургаски;
 9. от Николай Георгиев Дренчев, ЕГН …, с вх. № НС-10-80 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
 10. от Иво Георгиев Русчев, ЕГН …, с вх. № НС-10-81 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и трети изборен район – София;
 11. от Александър Димитров Арангелов, ЕГН …, с вх. № НС-10-82 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
 12. от Костадин Тодоров Костадинов, ЕГН …, с вх. № НС-10-83 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Трети изборен район – Варненски;
 13. от Стоян Николов Таслаков, ЕГН …, с вх. № НС-10-84 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
 14. от Петър Николов Петров, ЕГН …, с вх. № НС-10-85 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
 15. от Корнелия Петрова Нинова, ЕГН …, с вх. № НС-11-97 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Двадесет и пети изборен район – София;
 16. от Драгомир Велков Стойнев, ЕГН …, с вх. № НС-11-98 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
 17. от Атанас Зафиров Зафиров, ЕГН …, с вх. № НС-11-99 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Шести изборен район – Врачански;
 18. от Кристиан Иванов Вигенин, ЕГН …, с вх. № НС-11-100 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
 19. 19. от Борислав Гуцанов Гуцанов, ЕГН …, с вх. № НС-11-101 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Трети изборен район – Варненски;
 20. от Тошко Йорданов Хаджитодоров, ЕГН …, с вх. № НС-10-90 от 07.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Подадени са и заявления с вх. № НС-10-86 от 07.04.2023 г. от Деян Николаев Николов, който желае да бъде избран в Двадесет и пети изборен район – София, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с вх. № НС-10-87 от 07.04.2023 г. от Димо Георгиев Дренчев, който желае да бъде избран в Четиринадесети изборен район – Пернишки, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, с вх. № НС-10-88 от 07.04.2023 г. от Ивелин Първанов Първанов, който желае да бъде избран в Петнадесети изборен район – Плевенски, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и с вх. № НС-10-89 от 07.04.2023 г. от Ивайло Георгиев Чорбов, който желае да бъде избран в Двадесет и трети изборен район – София, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 1896-НС от 6 април 2023 г., Решение № 1897-НС от 6 април 2023 г., Решение № 1898-НС, Решение № 1899-НС от 6 април 2023 г. и Решение № 1900-НС от 8 април 2023 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и т. 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и ал. 3 и чл. 298 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

Първи изборен район - Благоевградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Богдан Емилов Боцев

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Росен Димитров Желязков

 

2

122

Стефан Апостолов Апостолов

 

3

103

Костадин Томов Стойков

 

4

104

Георги Иванов Георгиев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Цвета Валентинова Рангелова

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

103

Станислав Иванов Богдански

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Андрей Атанасов Гюров

 

2

102

Георги Йорданов Ганев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Делян Славчев Пеевски

 

2

103

Елхан Мехмедов Кълков

 

Втори изборен район - Бургаски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Петър Георгиев Кънев

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Жечо Дончев Станков

 

2

102

Любен Любенов Дилов

 

3

103

Галя Стоянова Желязкова

 

4

104

Андрей Стоянов Рунчев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Цончо Томов Ганев

 

2

102

Борис Димитров Аладжов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Ивайло Ванев Вълчев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Константин Живков Бачийски

 

2

106

Димитър Георгиев Найденов

 

3

102

Даниела Стоянова Божинова

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Севим Исмаил Али

 

2

102

Ешереф Кязим Ешереф

 

3

103

Фатме Хасан Рамадан

 

Трети изборен район - Варненски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Борислав Гуцанов Гуцанов

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Даниел Павлов Митов

 

2

103

Славена Димитрова Точева

 

3

102

Красен Кирилов Кралев

 

4

104

Павел Алексеев Христов

 

5

105

Бранимир Николаев Балачев

 

6

106

Медиха Енвер Мехмед-Хамза

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Костадин Тодоров Костадинов

 

2

102

Коста Георгиев Стоянов

 

3

103

Светослав Тодоров Тодоров

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

102

Драгомир Стефанов Петров

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Даниел Максим Лорер

 

2

107

Стела Димитрова Николова

 

3

102

Ивайло Христов Митковски

 

4

103

Калоян Тонев Икономов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Филиз Хакъева Хюсменова

 

Четвърти изборен район - Великотърновски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Валентина Иванова Димова

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Костадин Георгиев Ангелов

 

2

103

Димитър Стойков Николов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Станислав Добринов Стоянов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Андрей Иванов Чорбанов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Людмила Николаева Илиева

 

2

102

Йордан Ивов Терзийски

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Йордан Кирилов Цонев

 

Пети изборен район - Видински

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Росица Любенова Кирова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Валери Иванов Сираков

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Любен Иванов Иванов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Станислав Димитров Анастасов

 

Шести изборен район - Врачански

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Атанас Зафиров Зафиров

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красен Георгиев Кръстев

 

2

102

Мартин Николаев Харизанов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивайло Василев Папов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Деница Димитрова Симеонова

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Цветан Иванов Енчев

 

Седми изборен район - Габровски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Валери Христофоров Митов

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Томислав Пейков Дончев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Даниел Петров Петров

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Явор Руменов Божанков

 

Осми изборен район - Добрички

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мая Йорданова Димитрова

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Деница Евгениева Сачева

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Константина Венциславова Петрова

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ивайло Николаев Мирчев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ертен Белгинова Анисова

 

Девети изборен район - Кърджалийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Цветан Иванов Предов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Елван Бехчет Гюркаш

 

2

103

Байрам Юзкан Байрам

 

3

104

Адлен Шукри Шевкед

 

4

105

Павлин Павлов Кръстев

 

Десети изборен район - Кюстендилски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Христо Богомилов Терзийски

 

2

104

Радослава Пламен Чеканска

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Димчо Димитров Димчев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Николаев Стамов

 

Единадесети изборен район - Ловешки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ирена Тодорова Анастасова

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Николай Нанков Нанков

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Николай Георгиев Дренчев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Искрен Цветославов Арабаджиев

 

Дванадесети изборен район - Монтана

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Ирена Методиева Димова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Петър Николаев Петров

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ванина Димитрова Вецина

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Димитър Иванов Аврамов

 

Тринадесети изборен район - Пазарджишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Драгомир Велков Стойнев

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

 

2

104

Стефан Неделчев Мирев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Стоян Николов Таслаков

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Ивайло Валентинов Шотев

 

2

102

Петър Николаев Куленски

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

102

Небие Исмет Кабак

 

2

103

Осман Акчай Мурадов

 

Четиринадесети изборен район - Пернишки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Георг Даниелов Георгиев

 

2

108

Христина Иванова Георгиева

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Димо Георгиев Дренчев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Бойко Илиев Рашков

 

Петнадесети изборен район - Плевенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Румен Василев Гечев

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Пламен Тачев Петров

 

2

102

Валери Пламенов Лачовски

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ивелин Първанов Първанов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Тошко Йорданов Хаджитодоров

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Радостин Петев Василев

 

2

103

Свилен Петров Трифонов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Марио Киров Рангелов

 

Шестнадесети изборен район - Пловдив

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Богомилов Петков

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Бойко Методиев Борисов

 

2

102

Радомир Петров Чолаков

 

3

103

Десислава Цветанчова Трифонова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Ангел Жеков Георгиев

 

2

102

Емил Янков Янков

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Гроздан Спасов Караджов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Никола Георгиев Минчев

 

2

107

Манол Костадинов Пейков

 

3

102

Йордан Яворов Иванов

 

4

103

Христо Йорданов Даскалов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Танер Мехмед Али

 

Седемнадесети изборен район - Пловдивски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Манол Трифонов Генов

 

2

102

Калин Танев Калапанков

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Вежди Летиф Рашидов

 

2

104

Младен Николов Шишков

 

3

102

Иван Йовков Червенков

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Кръстьо Стоянов Врачев

 

2

103

Димитър Валентинов Гюрев

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Станислав Светозаров Балабанов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Росен Добрев Костурков

 

2

103

Стою Теодоров Стоев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Рамадан Байрам Аталай

 

Осемнадесети изборен район - Разградски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Гюнай Хюсмен Хюсмен

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Антоанета Димитрова Цонева

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ахмед Реджебов Ахмедов

 

2

102

Ихсан Халил Хаккъ

 

Деветнадесети изборен район - Русенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Валентинов Иванов

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Вълчева Атанасова

 

2

102

Георги Николаев Кръстев

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Златан Стоянов Златанов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мартин Димитров Димитров

 

2

105

Иван Белчев Белчев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Ализан Нихат Яхова

 

Двадесети изборен район - Силистренски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Ивелин Статев Иванов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Стоян Иванов Георгиев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джевдет Ибрям Чакъров

 

2

102

Гюнер Нихат Ахмед

 

Двадесет и първи изборен район - Сливенски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Деян Цанков Дечев

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Десислава Жекова Танева

 

2

102

Мария Щерева Белова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Климент Пламенов Шопов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Татяна Славова Султанова-Сивева

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хатидже Мехмедова Георгиева

 

Двадесет и втори изборен район - Смолянски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Митков Събев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Михал Григоров Камбарев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Хайри Реджебов Садъков

 

2

102

Анджей Веселинов Джандев

 

Двадесет и трети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Танчев Проданов

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Румен Димитров Христов

 

2

102

Александър Руменов Ненков

 

3

103

Николай Нидал Алгафари

 

4

104

Александър Койчев Иванов

 

5

105

Асен Георгиев Балтов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

102

Иво Георгиев Русчев

 

2

103

Маргарита Атанасова Генчева

 

3

105

Ивайло Георгиев Чорбов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Павела Василева Митова

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Кирил Петков Петков

 

2

109

Божидар Пламенов Божанов

 

3

102

Атанас Петров Атанасов

 

4

103

Настимир Ананиев Ананиев

 

5

104

Васил Христов Пандов

 

6

105

Надежда Георгиева Йорданова

 

7

106

Венко Николов Сабрутев

 

8

107

Васил Стефанов Стефанов

 

9

108

Кристина Николаева Петкова

 

Двадесет и четвърти изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Страхилов Свиленски

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Тома Любомиров Биков

 

2

102

Рая Назар Назарян

 

3

103

Евгения Бисерова Алексиева

 

4

104

Деница Пламенова Николова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

105

Йордан Христов Тодоров

 

2

106

Виолета Радева Кърпачева

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Любомиров Иванов

 

2

102

Лена Здравкова Бориславова

 

3

103

Андрей Иванов Цеков

 

4

104

Петър Василев Кьосев

 

5

105

Стоян Александров Михалев

 

6

106

Нели Стойчева Димитрова

 

Двадесет и пети изборен район - София

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Корнелия Петрова Нинова

 

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Христо Георгиев Гаджев

 

2

103

Анна Василева Александрова

 

3

104

Лъчезар Богомилов Иванов

 

4

105

Петър Николаев Николов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

103

Деян Николаев Николов

 

2

105

Маргарита Иванова Махаева

 

3

106

Славчо Ангелов Крумов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

101

Филип Маринов Станев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Христо Христов Петров

 

2

102

Владислав Панчев Панев

 

3

103

Калина Бориславова Константинова

 

4

104

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

 

5

105

Елисавета Димитрова Белобрадова

 

Двадесет и шести изборен район - Софийски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Иван Ивайлов Ченчев

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Младен Найденов Маринов

 

2

109

Валентин Мирчов Милушев

 

3

102

Марин Василев Маринов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Александър Димитров Арангелов

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Александър Димитров Симидчиев

 

2

102

Искрен Николаев Митев

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Петър Пандушев Чобанов

 

Двадесет и седми изборен район - Старозагорски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Георги Янчев Гьоков

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Красимир Георгиев Вълчев

 

2

102

Маноил Минчев Манев

 

3

103

Илиана Петкова Жекова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Искра Михайлова Михайлова

 

2

102

Даниел Станиславов Проданов

 

4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1

102

Александър Николов Вълчев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Радослав Стефанов Рибарски

 

2

102

Атанас Владиславов Славов

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Халил Реджепов Летифов

 

2

102

Дженал Ниази Топалова-Яшар

 

Двадесет и осми изборен район - Търговищки

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

103

Йорданка Стефанова Георгиева

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Теменужка Петрова Петкова

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Илина Симеонова Мутафчиева

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Джейхан Хасанов Ибрямов

 

Двадесет и девети изборен район - Хасковски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

102

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Делян Александров Добрев

 

2

102

Георги Тенев Станков

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Георги Николаев Георгиев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Асен Васков Василев

 

2

103

Катя Максимова Панева

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Сезгин Юсеин Мехмед

 

2

102

Мюмюн Сали Мюмюн

 

Тридесети изборен район - Шуменски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

2. ГЕРБ-СДС

1

102

Илтер Бейзатов Садъков

 

2

103

Ралица Тодорова Ангелова

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Веселин Миленов Вешев

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Николай Денков Денков

 

13. Движение за права и свободи – ДПС

1

101

Мустафа Сали Карадайъ

 

2

102

Хамид Бари Хамид

 

Тридесет и първи изборен район - Ямболски

№ по ред

№ в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

101

Кристиан Иванов Вигенин

 

2. ГЕРБ-СДС

1

101

Димитър Ангелов Иванов

 

3. ВЪЗРАЖДАНЕ

1

101

Никола Ангелов Димитров

 

12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1

101

Мирослав Николаев Иванов

 

 Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

Зам.-председател: Димитър Димитров

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Цветозар Томов

Член: Георги Баханов

Член: Гергана Стоянова

Член: Елка Стоянова

Член: Ерхан Чаушев

Член: Йорданка Ганчева

Член: Красимир Ципов

Член: Любомир Георгиев

Член: Силвия Стойчева

Член: Цветанка Георгиева

КН/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1904-НС/

Календар

Решения

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • № 3495-МИ / 21.06.2024

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

 • всички решения