Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
София, 8 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-97 от 08.06.2021 г. от Десислава Танева – упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Сливен, за промени в състава на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски. Предлага се на мястото на Галя Агоп Хачадурян – член на РИК, да бъде назначена за член на РИК Диана Ненчева Димитрова от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: заявление от Галя Агоп Хачадурян за освобождаването й като член на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Диана Ненчева Димитрова и пълномощно от Бойко Методиев Борисов в полза на Десислава Жекова Танева. Към преписката по назначаване на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, е налично копие от дипломата за висше образование на Диана Ненчева Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, Галя Агоп Хачадурян, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, Диана Ненчева Димитрова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения