Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
София, 8 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски

Постъпило е предложение с вх. № НС-11-97 от 08.06.2021 г. от Десислава Танева – упълномощен представител и областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Сливен, за промени в състава на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски. Предлага се на мястото на Галя Агоп Хачадурян – член на РИК, да бъде назначена за член на РИК Диана Ненчева Димитрова от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: заявление от Галя Агоп Хачадурян за освобождаването й като член на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Диана Ненчева Димитрова и пълномощно от Бойко Методиев Борисов в полза на Десислава Жекова Танева. Към преписката по назначаване на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, е налично копие от дипломата за висше образование на Диана Ненчева Димитрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, Галя Агоп Хачадурян, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски, Диана Ненчева Димитрова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения