Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1893-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-329 от 31.08.2015 г. от Емил Бебнов - кмет на община Никопол, област Плевен, са постъпили документите, свързани с консултациите за състав на ОИК в община Никопол.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Никопол. Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на коалиция  АБВ.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Назначава Общинска избирателна комисия в община Никопол, област Плевен, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Илиева Великова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюлденис Гюрселова Сакаджиева
СЕКРЕТАР: Стоян Тинев Балтов
ЧЛЕНОВЕ: Ели Емилова Томова
Маргаритка Пепова Петрова
Иван Стефанов Иванов
Янко Манолов Антонов
Маргарит Иванов Недев
Десислава Русева Петрова
Георги Петков Иванов
Георги Сашев Георгиев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения