Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1876-МИ
София, 22 август 2020 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 2 на 20 август 2020 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич, и за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, насрочени на 27 септември 2020 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000). 

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“, издадено на 13.08.2020 г. от СГС –ТО, VІ-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.

2. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-340 от 17.08.2020 г. на партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ за внесен от партията финансов отчет за 2017, 2018 и 2019 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Родолюбие 2000“, издадено на 17.08.2020 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 10615/2000 г.

4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-344 от 18.08.2020 г. на партия „Родолюбие 2000“ за внесен от партията финансов отчет за 2017, 2018 и 2019 г.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Европейска сигурност и интеграция“, издадено на 17.08.2020 г. от СГС – ФО, VІ-8 състав по ф.д. № 3595/2001 г.

6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-343 от 18.08.2020 г. на партия „Европейска сигурност и интеграция“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

7. Уведомление (Приложение № 35-МИ-НЧ) за промени в състава на коалицията, подписано от представляващия коалицията.

8. Анекс от 17.08.2020 г. към решение за образуване на коалиция от политически партии „Движение ЗАЕДНО за промяна“, подписано от представляващите коалицията.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 989-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. С Решение № 1875-МИ от 22 август 2020 г. на ЦИК са извършени промени в състава на коалицията.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ за участие в частичните избори за кмет на община Стрелча, област Пазарджик, за кмет на община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна, за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч, за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали, за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив, за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Острец, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Кралево, община Търговище, област Търговище, за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Медовина, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил, за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич и за кмет на кметство Брестак, община Вълчи дол, област Варна, насрочени на 27 септември 2020 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения