Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1867-ПВР/МИ
София, 31 май 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-876 от 31.05.2012 г. от Мирослав Иванов Вътев - упълномощен представител на ПП „НДСВ", за промяна в състава на ОИК - Белоградчик. Предлага се на мястото на Бориска Георгиева Илиева да бъде назначена Иванка Петрова Петрова. Към предложението са приложени: заявление от Бориска Георгиева Илиева за прекратяване на пълномощията й като член на ОИК - Белоградчик; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от дипломата за висше образование на Иванка Петрова Петрова и 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Бориска Георгиева Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Иванка Петрова Петрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения