Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1839-НС
София, 29 март 2023 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1694-НС от 21.02.2023 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1694-НС от 21.02.2023 г. на ЦИК, като създава нова т. 8.1.:

„8.1. Когато са налични свободни средства по план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., приета с ПМС № 20 от 06.02.2023 г., районната избирателна комисия може да определи по-високо възнаграждение, съгласувано с областния управител, но не по-високо от 180.00 лв.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1586-НС/

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения