Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1818-НС
София, 24 март 2023 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-72/23.03.2023 г. от Съвета за електронни медии. В сигнала се твърди, че в програма БНТ1 на доставчика на медийни услуги Българска национална телевизия, в предаването „Още от деня“ на 21.03.2023 г. от 18:46 ч. до 18:56 ч., кандидатът за народен представител от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ Венцислав Атанасов Ангелов агитира в рамките на предизборната кампания за насилие срещу определени политици и групи от хора.

На ЦИК е служебно известно, че Венцислав Атанасов Ангелов е регистриран като кандидат за народен представител от листата на ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ под № 1 в РИК 19 – Русе, и под № 1 в РИК 25 – София.

От обективна страна се налага извод, че съдържанието на описания видеоматериал и използваните в него изрази от страна на Венцислав Атанасов Ангелов се накърняват добрите нрави, което е нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 183, ал. 4 и чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, извършено от кандидата за народен представител от ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ Венцислав Атанасов Ангелов, за това, че агитира в рамките на предизборната кампания за насилие срещу определени политици и групи от хора в участието си в предаването „Още от деня“ на БНТ1 на 21.03.2023 г. от 18:46 ч. до 18:56 ч.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Венцислав Атанасов Ангелов, ЕГН …, адрес: гр. …, ул. „…“ № …, вх. …, ет. …


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения