Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 179-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стражица, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Стражица, област Велико Търново, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-89 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Стражица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стражица, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дилян Стефанов Братованов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светлозар Стоянов Кабакчиев

 

СЕКРЕТАР:

Николай Стефанов Ангелов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Илиева Панева

 

 

Ангел Любомиров Димитров

 

 

Юлияна Миткова Джинова

 

 

Стефан Атанасов Атанасов

 

 

Евгения Владимирова Станчева

 

 

Татяна Тошкова Божкова

 

 

Лилия Събчева Маринова

 

 

Иван Георгиев Христов

 

 

Дарина Божкова Венкова

 

 

Пепа Господинова Колева

 

 

Георги Атанасов Гурсов

 

 

Елена Красимирова Николова

 

 

Димитрина Дилова Станчева

 

 

Свилен Нанков Илиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения