Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 179-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стражица, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Стражица, област Велико Търново, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-89 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Стражица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стражица, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дилян Стефанов Братованов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Светлозар Стоянов Кабакчиев

 

СЕКРЕТАР:

Николай Стефанов Ангелов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Светла Илиева Панева

 

 

Ангел Любомиров Димитров

 

 

Юлияна Миткова Джинова

 

 

Стефан Атанасов Атанасов

 

 

Евгения Владимирова Станчева

 

 

Татяна Тошкова Божкова

 

 

Лилия Събчева Маринова

 

 

Иван Георгиев Христов

 

 

Дарина Божкова Венкова

 

 

Пепа Господинова Колева

 

 

Георги Атанасов Гурсов

 

 

Елена Красимирова Николова

 

 

Димитрина Дилова Станчева

 

 

Свилен Нанков Илиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения