Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1785-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брезово, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-150 от 28.08.2015 г. от кмета на община Брезово, област Пловдив, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Брезово.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 24.08.2015 г. и на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Брезово.

Протоколът от 24.08.2015 г. е подписан без особени мнения и възражения. Протоколът от 26.08.2015 г. е подписан  с особено мнение от представителите на ПП „ГЕРБ", коалиция „АБВ" и коалиция „Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брезово, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Генчева Шопова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петя Танева Иванова
СЕКРЕТАР: Иванка Йорданова Колева
ЧЛЕНОВЕ: Андриана Христова Генчева
Деница Димитрова Чучулигова
Никола Атанасов Коцелов
Василка Атанасова Гънчевска
Диана Нанева Георгиева
Христо Красимиров Константинов
Румен Иванов Иванов
Стоянка Минчева Стоянова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1860-МИ/НР/

2333-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения