Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 178-ЕП
София, 16 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО", подписано от Христо Христов Панчугов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 1 на 11 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите: Надежда Николова Нейнски, Бойко Христов Станкушев, Ергин Мюмюн Емин, Моньо Христов Христов, Маргарита Василева Бойчева, Мирослав Георгиев Стефанов, Костадин Георгиев Шанков, Айрин Алик Ибрямова, Николай Любчев Драгомиров, Калина Йорданова Прокопиева, Атанас Константинов Чепъков, Живко Иванов Иванов, Васил Милчев Папазов, Сюлейман Хюсеин Ени, Любомир Свиленов Стефанов, Бранимир Бранимиров Фиданов, Емил Йорданов Йорданов.
Към заявлението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 17 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 17 бр.
По преписката е представено писмо вх. № ЕП-04-03-38 от 15.04.2014 г. от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на кандидатската листа на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.
Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „СИНЬО ЕДИНСТВО" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Надежда Николова Нейнски
2. Бойко Христов Станкушев
3. Ергин Мюмюн Емин
4. Моньо Христов Христов
5. Маргарита Василева Бойчева
6. Мирослав Георгиев Стефанов
7. Костадин Георгиев Шанков
8. Айрин Алик Ибрямова
9. Николай Любчев Драгомиров
10. Калина Йорданова Прокопиева
11. Атанас Константинов Чепъков
12. Живко Иванов Иванов
13. Васил Милчев Папазов
14. Сюлейман Хюсеин Ени
15. Любомир Свиленов Стефанов
16. Бранимир Бранимиров Фиданов
17. Емил Йорданов Йорданов

издигнати и подредени в кандидатска листа от партия „СИНЬО ЕДИНСТВО".
2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения