Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 178-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Тетевен, област Ловеч, от 29.07.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-114 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Тетевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Калинов Стефанов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Бешева Христова

 

СЕКРЕТАР:

Милка Момчилова Консулова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Бранимира Каменова Павлова

 

 

Павлин Димитров Диков

 

 

Марияна Стилянова Вутева

 

 

Татяна Добринова Дичева

 

 

Донка Цочева Цачева

 

 

Дияна Иванова Лалева

 

 

Людмил Красинов Павлов

 

 

Димитър Петков Димитров

 

 

Владимир Георгиев Димитров

 

 

Игнат Илиев Игнатовски

 

 

Валентина Маринова Василева

 

 

Детелина Руменова Маринова

 

 

Диляна Илиева Генкова

 

 

Динко Делчев Трендафилов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения