Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 177-ПВР/МИ
София, 11 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лясковец, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Лясковец, област Велико Търново, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-104 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Лясковец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лясковец, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Тихомир Цвятков Тодоров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иван Ангелов Рашков

 

СЕКРЕТАР:

Назиф Салим Молла

 

ЧЛЕНОВЕ:

Невена Стефанова Стойчева

 

 

Даниел Иванов Денев

 

 

Дончо Асенов Алексиев

 

 

Елка Василева Йорданова

 

 

Галина Иванова Антонова

 

 

Валентин Николаев Кочков

 

 

Милена Иванова Паскалева

 

 

Марийка Милкова Маринова

 

 

Васил Пенчев Димитров

 

 

Евелина Стефанова Папазова

 

 

Иван Маринов Папазов

 

 

Петър Димитров Гугучков

 

 

Христина Миленкова Миленкова

 

 

Кирил Милчов Китов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

872-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения