Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1753-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч

Общинска избирателна комисия – Луковит, с писмо вх. № МИ-15-108 от 07.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 143-МИ от 04.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са обявени за предсрочно прекратени пълномощията на Васил Христов Тодоров като кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч.

Към уведомлението са приложени следните документи: препис-извлечение от акт за смърт на Васил Христов Тодоров; заверено копие от решение № 143-МИ от 04.02.2020 г. на ОИК – Луковит; заверено копие от протокол № 39 от 04.03.2020 г. на ОИК – Луковит.

С писмо с вх. № МИ-15-108\1 от 11.02.2020 г. ОИК – Луковит е уведомила ЦИК, че съгласно справка, изготвена от отдел ГРАО при община Луковит, броят на жителите по постоянен адрес в с. Карлуково е 622, поради което кметство Карлуково отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Луковит, област Ловеч, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения