Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1727-МИ
София, 9 януари 2020 г.

ОТНОСНО: прекратяване на административнонаказателните производства по АУАН № 23-МИ от 30.10.2019 г. и по АУАН № 24-МИ от 30.10.2019 г. против „БТВ Медиа Груп“ ЕАД

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателните преписки, образувани с решения № 1594-МИ и № 1595-МИ от 29.10.2019 г. на ЦИК, с които е упълномощен председателят на ЦИК да състави актове за установяване на административно нарушение (АУАН) на представителите на „БТВ Медиа груп“ ЕАД Господин Борисов Йовчев, Тонислав Радославов Попов и Флориан Скала, установи следното:

Актът за установяване на административно нарушение № 23-МИ от 30.10.2019 г. е съставен против „БТВ Медиа груп“ ЕАД за това, че на 27 октомври 2019 г., в интервала 16:22:49 – 16:26:21 часа, в излъчено предаване по БТВ, част от обзорното предаване на телевизията за провеждането на местните избори с наименование „Местните 2019. Отново ти местиш“, е извършена предизборна агитация в изборния ден, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.

Актът за установяване на административно нарушение № 24-МИ от 30.10.2019 г. е съставен против „БТВ Медиа груп“ ЕАД за това, че на 27 октомври 2019 г., в интервала 17:27:31 – 17:32:32 часа, в излъчено предаване по БТВ, част от обзорното предаване на телевизията за провеждането на местните избори с наименование „Местните 2019. Отново ти местиш“, в репортаж, озаглавен „Чумата в предизборна употреба“ с подзаглавие „Разследване на bТV по сигнали за изплащане на обезщетения на хора с прасета-фантоми“ е извършена предизборна агитация в изборния ден, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.

В изпълнение на решения № 1594-МИ и № 1595-МИ от 29 октомври 2019 г. на ЦИК актове за установяване на административно нарушение следва да се съставят на представителите на „БТВ Медиа груп“ ЕАД Господин Борисов Йовчев, Тонислав Радославов Попов и Флориан Скала, а не на дружеството. В издадените АУАН неправилно като нарушител е посочено юридическото лице, поради което административнонаказателните производства по отношение на „БТВ Медиа груп“ ЕАД трябва да бъдат прекратени.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по АУАН № 23-МИ от 30.10.2019 г. против „БТВ Медиа груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1483, Столична община, район „Триадица“, Административна сграда на НДК, пл. „България“ № 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, ЕГН …, Тонислав Радославов Попов, ЕГН …, и Флориан Скала, ЛНЧ .............., за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по АУАН № 24-МИ от 30.10.2019 г. против „БТВ Медиа груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1483, Столична община, район „Триадица“, Административна сграда на НДК, пл. „България“ № 1, представлявано от Господин Борисов Йовчев, ЕГН …, Тонислав Радославов Попов, ЕГН …, и Флориан Скала, ЛНЧ ................, за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения