Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 172-МИ
София, 2 юни 2021 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 27 юни 2021 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс и т. 5.2. на Договор № 8 от 13.08.2020 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на насрочените на 27 юни 2021 г. частични избори за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен и за кмет на община Благоевград, област Благоевград, и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в изчислителния пункт (ИП) към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените на 27 юни 2021 г. частични избори за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен и за кмет на община Благоевград, област Благоевград, както следва:

- за ОИК – Руен, област Бургас                                                  - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Плевен, област Плевен                      -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Стамболово, област Хасково            - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Минерални бани, област Хасково     - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Криводол, област Враца                              -   936.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Лесичово, област Пазарджик            - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Никола Козлево, област Шумен        - 1020.00 лв. с ДДС

- за ОИК – община Благоевград, област Благоевград       -10614.00 лв. с ДДС

2. При произвеждане на втори тур на изборите на 4 юли 2021 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите частични избори за втори тур, както следва:

- за ОИК – Руен, област Бургас                                                  -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Плевен, област Плевен                      -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Стамболово, област Хасково            -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Минерални бани, област Хасково     -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Криводол, област Враца                              -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Лесичово, област Пазарджик            -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Никола Козлево, област Шумен        -   352.80 лв. с ДДС

- за ОИК – община Благоевград, област Благоевград           - 5556.60 лв. с ДДС

3. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения