Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1704-МИ
София, 9 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1616 от 06.12.2019 г. от Теодоси Берчев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с искане за промяна в състава на ОИК – Мизия.

Приложена е молба от Цветанка Георгиева Влъчкова за освобождаването й като председател на ОИК – Мизия, поради несъвместимост (назначаване за заместник-кмет на община Мизия). Приложени са и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Георгиева Петрова като предложение за нов председател на ОИК – Мизия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Мизия, област Враца, Цветанка Георгиева Влъчкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Мизия, област Враца, Галя Георгиева Петрова, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3129-ЕП/НС / 22.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3101-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3128-МИ / 22.04.2024

    относно: временна замяна на председател на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 3127-МИ / 22.04.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Исперих, област Разград

  • всички решения