Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1704-МИ
София, 09.12.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1616 от 06.12.2019 г. от Теодоси Берчев – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с искане за промяна в състава на ОИК – Мизия.

Приложена е молба от Цветанка Георгиева Влъчкова за освобождаването й като председател на ОИК – Мизия, поради несъвместимост (назначаване за заместник-кмет на община Мизия). Приложени са и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Галя Георгиева Петрова като предложение за нов председател на ОИК – Мизия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Мизия, област Враца, Цветанка Георгиева Влъчкова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Мизия, област Враца, Галя Георгиева Петрова, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения