Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 17-ЕП
София, 27 март 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК за провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка в раздел ІІ, т. 13.5, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК, като в раздел ІІ, т. 13.5., вместо „9 юни 2017 г.“ да се чете „9 юни 2019 г.“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

8-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения