Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1693-МИ
София, 28 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1546 от 27.11.2019 г. от ОИК – Ябланица, с приложено заявление от Румяна Андреева Маринова-Асенова за освобождаването й като председател на ОИК – Ябланица, поради несъвместимост.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6, чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Ябланица, област Ловеч, Румяна Андреева Маринова-Асенова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения