Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1660-МИ
София, 5 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, за предизборна агитация в деня за размисъл – 2 ноември 2019 г., от доставчика на онлайн новинарски услуги informiran.net

В Централната избирателна комисия е постъпил по електронната поща сигнал от Цветомир Паунов – упълномощен представител на Местна коалиция „ГЕРБ (СДС)“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., с вх. № МИ-10-269 от 02.11.2019 г., за нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК.

В сигнала се твърди, че в деня за размисъл – 2 ноември 2019 г., на посочения сайт са поместени агитационни материали в подкрепа на кандидата за кмет на Столична община Мая Манолова. Поместени са и две статии със заглавие „Потрес! Фандъкова и ГЕРБ готвят такса парно – 100 лева на апартамент, сметките са върху нея…“ и „Бойко похарчи 50 милиона лева, за народни артисти, за да спасяват Фандъкова“. Сигналоподателят твърди, че тази невярна информация представлява негативно внушение по отношение на кандидата за кмет г-жа Фандъкова и по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК това е предизборна агитация. Негативните квалификации и внушения срещу даден кандидат, макар и извършени по индиректен начин, са забранени съгласно чл. 182, ал. 4 ИК

Централната избирателна комисия в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 ИК, след като се запозна с посочените в сигнала статии, констатира, че в тях се отправят индиректни негативни внушения спрямо кандидата за кмет на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и то в деня за размисъл – 2 ноември 2019 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Централната избирателна комисия приема, че негативни квалификации и внушения срещу даден кандидат, дори извършени по индиректен начин, в предизборния ден, представляват нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК. Нарушението се изразява в публикуването на горецитираните статии в сайта на доставчика на онлайн новинарски услуги informiran.net. Посочените материали представляват предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 ДР на Изборния кодекс.

Съгласно Изборния кодекс „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. За да е налице нарушение на забраната за предизборна агитация, е достатъчно да бъде направено политическо внушение и то под всякаква форма. Разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК се намира систематически в Раздел ІІ „Предизборна агитация“, който е от глава дванадесета „Правила за провеждане на предизборна кампания“. Забраната за агитация е установена, за да се даде възможност на избирателите в спокойна атмосфера да формират свободно волята си по въпроса кой кандидат да подкрепят. При отправени внушения за подкрепа или неподкрепа такава възможност на избирателите не може да се осигури.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 4 във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, изразяващо се в извършване на предизборна агитация в деня за размисъл – 2 ноември 2019 г., извършено от собственика и главен редактор на онлайн новинарски услуги informiran.net.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР да установи пълната самоличност на собственика и главен редактор на онлайн новинарски услуги informiran.net. На сайта в рубриките „За реклама в сайта“ е посочено името на Владимир Алексеев, тел.: 0044 785-793-7905, и адрес за кореспонденция: Великобритания, 4659 Dog Hill Lane Scranton, KS 66537.

След връщане на информацията от МВР относно самоличността на нарушителя оправомощава Председателя на ЦИК да състави акт на лицето за установеното нарушение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения