Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1638-МИ/НР
София, 31 август 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Долна Баня, Софийска област за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-207 от 28.08.2015 г. от кмета на община Долна баня, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Долна баня.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл.80, чл. 81 във връзка с и чл. 66 от ИК, и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.08.2015 г. Спазени са правилата на чл.76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Долна баня. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1,т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл.7, ал.1, изр.3 ЗПУГДВМС, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Долна баня, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Явор Йорданов Саздов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Светлана Кирилова Ласкова
СЕКРЕТАР: Георги Владимиров Иванов
ЧЛЕНОВЕ: Евгения Димитрова Свиленова
Ангел Боянов Христов
Светла Мирчова Стоименова
Григор Борисов Пандов
Костадин Трифон Костадинов
Димитър Иванов Ташов
Христо Стефанов Бояджиев
Маргарита Миткова Мицева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2605-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения