Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1630-МИ
София, 20 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: отказ за допускане на политическа партия „РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ” за участие в нов избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочен на 22 април 2012 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Захари Петров Петров, заведено под № 13 на 20 февруари 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в нов избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочен на 22 април 2012 г. с Указ № 10 от 16 януари 2012 г. на Президента на Република България, обнародван в „Държавен вестник" № 6 от 20.01.2012 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.02.2012 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 981/1990 г. и удостоверение № 48-00-177 от 17.02.2012 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 106-МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 65 от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

В заявлението се иска регистрация за участие в частичен избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, а видно от Указ № 10 от 16 януари 2012 г. на Президента на Република България насроченият на 22 април 2012 г. избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, е нов.

Крайният срок за подаване на заявление за допускане до участие в новия избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в общите избори, е 6 февруари 2012 г. - 75 дни преди изборния ден (чл. 89, ал. 1 от ИК).

Предвид изложеното и обстоятелството, че срокът за подаване на заявление по чл. 89, ал. 1 от ИК е изтекъл на 6 февруари 2012 г., а документите са подадени на 20 февруари 2012 г., и се иска допускане до участие в частичен избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, ал. 8, чл. 284 и чл. 90, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ДОПУСНЕ политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в новия избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 22 април 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения