Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 163-ЕП
София, 14 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Пламен Панталеев Панталеев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, подписано от трима избиратели, в състав: Ивайло Панталеев Панталеев, Иван Минчев Иванов и Виолина Димитрова Димитрова, за издигане  кандидатурата на Пламен Панталеев Панталеев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г., заведено под № 10 в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: нотариално заверен протокол за учредяване на инициативния комитет от 7 април 2014 г. за издигане кандидатурата на Пламен Панталеев Панталеев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България; решение от 7 април 2014 г. на инициативния комитет да бъде представляван от Иван Минчев Иванов и решение, с което Виолина Димитрова Димитрова и Иван Минчев Иванов са определени за отговорни лица по смисъла на чл. 164, ал. 1 от ИК; нотариално заверени образци от подписите на Ивайло Панталеев Панталеев, Иван Минчев Иванов и Виолина Димитрова Димитрова, съдържащи се в протокола от 7 април 2014 г.; декларации от всеки член на инициативния комитет по чл. 153, ал. 4, т. 3 от ИК - 3 броя (Приложение № 60 от изборните книжа) и 3 броя декларации по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК (Приложение № 61 от изборните книжа); вносна бележка от Easy Pay № 02000237191013 от 14.04.2014 г. за внесен депозит по чл. 129 от ИК; рамков договор за откриване на специална банкова сметка за обслужване на предизборната кампания № 96FINV91501016159631 от 14.04.2014 г. на името на Иван Минчев Иванов, заедно с декларация от същия, че тази банкова сметка ще обслужва само предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 1 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Ивайло Панталеев Панталеев, ЕГН ...

Иван Минчев Иванов, ЕГН ...

Виолина Димитрова Димитрова, ЕГН ...

 

за издигане на Пламен Панталеев Панталеев, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения