Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1628-МИ/НР
София, 31 август 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-219 от 31.08.2015 г. на ЦИК от кмета на община Ихтиман, Софийска област, по повод допусната техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК в името на заместник-председателя на ОИК, датата на входящия номер на предложението в ЦИК и на датата на протокола за проведени консултации. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на заместник-председателя на ОИК в община Ихтиман, Софийска област, да се чете „Владимир Георгиев Чадаров" вместо изписаното „Владимир Георгиев Чавдаров";

- датата на входящия номер на предложението на кмета в ЦИК да се чете „ 28.08.2015 г." вместо „26.08.2015 г.";

- датата на протокола за проведените консултации да се чете „26.08.2015 г. вместо „25.08.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1565-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения