Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1628-МИ/НР
София, 31 август 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-219 от 31.08.2015 г. на ЦИК от кмета на община Ихтиман, Софийска област, по повод допусната техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК в името на заместник-председателя на ОИК, датата на входящия номер на предложението в ЦИК и на датата на протокола за проведени консултации. 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1565-МИ/НР от 29 август 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на заместник-председателя на ОИК в община Ихтиман, Софийска област, да се чете „Владимир Георгиев Чадаров" вместо изписаното „Владимир Георгиев Чавдаров";

- датата на входящия номер на предложението на кмета в ЦИК да се чете „ 28.08.2015 г." вместо „26.08.2015 г.";

- датата на протокола за проведените консултации да се чете „26.08.2015 г. вместо „25.08.2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1565-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения