Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1565-МИ/НР
София, 29 август 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-219 от 26.08.2015 г. от кмета на община Ихтиман, Софийска област, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Ихтиман.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Ихтиман. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иво Димитров Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Георгиев Чавдаров
СЕКРЕТАР: Светлана Христова Благоева
ЧЛЕНОВЕ: Стоян Георгиев Дойчев
  Красимир Ангелов Илиев
  Цанка Колева Кючюкова Стаменова
  Бойко Димитров Патъров
  Гергана Димитрова Груева
  Даниел Лазаров Грънчаров
  Иван Любомиров Люцов
  Михаил Иванов Тодоров

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

1628-МИ/НР/

1859-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения