Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1627-ПВР/МИ
София, 15 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Рудозем, област Смолян, назначена с Решение № 300-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение от Цвятко Славов Хаджиев - председател на ОбС на БСП - Рудозем, за назначаване на Иванка Стоилова Ганчева за секретар на ОИК - Рудозем, област Смолян, на мястото на освободената с Решение № 1504-ПВР/МИ от 23 ноември 2011 г. на ЦИК секретар на ОИК - Рудозем, Йова Иванова Христова. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заявление за съгласие да бъде включена в състава на ОИК - Рудозем; копие от диплома за завършено висше образование на Иванка Стоилова Ганчева и пълномощно на Цвятко Славов Хаджиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Рудозем, област Смолян, Иванка Стоилова Ганчева, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения