Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1625-МИ
София, 2 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Радослава Маринова Мичева – упълномощен представител на ПП „АТАКА“ срещу решение № 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Габрово

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-248 от 28.10.2019 г. от Радослава Маринова Мичева  – упълномощен представител на ПП „АТАКА“, срещу решение № 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Габрово.

С решение № 101-МИ от 24.10.2019 г. ОИК – Габрово, се е произнесла по сигнал с вх. № 174/24.10.2019 г. на ОИК – Габрово, за твърдени нарушения на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс чрез разпространяване на собствени агитационни материали на кандидата за общински съветник от листата на Местна коалиция „ВМРО – Българско Национално движение“ – Драгомир Колев Койчев, с имената му, номера на коалицията, преференцията на фона на паметника на връх Шипка със снимка на Васил Левски и без надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“.

С посоченото по-горе решение ОИК – Габрово, оставя подадения сигнал без уважение, тъй като няма представена  и налична информация за конкретното местоположение, на кого и по какъв начин се разпространяват агитационните материали, за които се твърди, че нарушават Изборния кодекс.

 В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Габрово, да бъде отменено като незаконосъобразно, а на кандидата за общински съветник – гр. Габрово Драгомир Койчев му бъде наложена глоба на основание чл. 480, ал. 2 от ИК в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – неоснователна.

Видно от административната преписка към момента на постановяване на обжалваното решение ОИК – Габрово, правилно е приела, че към жалбата няма конкретизация за местоположението на агитационните материали по отношение на време, място и публичното им разпространяване, поради което и не може да установи и състави акт за административно нарушение на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Радослава Маринова Мичева – упълномощен представител на ПП „АТАКА“ срещу решение № 101-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Габрово

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Габрово.

Решението на ОИК – Габрово, подлежи на обжалване пред Административен съд – Габрово, чрез ОИК – Габрово, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения