Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1613-МИ
София, 31 октомври 2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК

В Решение № 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка при изписване на името на член на ОИК – Мизия, област Враца.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1607-МИ от 31 октомври 2019 г. на ЦИК, като името на член на ОИК – Мизия вместо „Анна Валентинова Семкова“ да се чете „Анна Валентинова Пожарашка“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1607-МИ/

Календар

Решения

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • № 1902-МИ / 13.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

  • № 1901-МИ / 06.10.2020

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г. и от частичните избори за кмет на община Септември на 27 септември 2020 г.

  • всички решения