Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1601 -МИ
София, 30 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1105-МИ от 13.09.2019 г. за
промяна в имената на членове на ОИК - Созопол,
област Бургас

Постъпили са писма с вх. № МИ-10-242 от 26.10.2019 г. и 28.10.2019 г. по електронната поща на ЦИК от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц като председател на ПП „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ с искане за промяна  на имената на членове на ОИК - Созопол.

След влизане в сила на Решение  № 1105-МИ от 13 септември 2019 г. назначената за член на ОИК – Созопол, Петя Георгиева Пасева е сключила граждански брак при което е налице промяна във фамилното й име - Атанасова. Промяната във фамилното име на лицето е отразена в удостоверение за сключен граждански брак.

След влизане в сила на Решение № 1105-МИ от 13 септември 2019 г. бракът на назначената за член на ОИК – Созопол Камелия Стамова Гамартиева-Тенева е прекратен, при което същата е възстановила предбрачното си фамилно име Гамартиева.

Към настоящото предложение е приложено удостоверение за сключен граждански брак на Петя Георгиева Пасева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 1105-МИ от 13 септември 2019 г. за назначаване на ОИК – Созопол, както следва:

 1. Вместо „Петя Георгиева Пасева“ да се чете „Петя Георгиева Атанасова“.
 2. Вместо „Камелия Стамова Гамартиева-Тенева“ да се чете „Камелия Стамова Гамартиева“.

Издадените удостоверения да бъдат анулирани и да бъдат издадени нови.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1105-МИ/

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения