Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1601-МИ
София, 2 февруари 2012 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нови и частични избор за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 279, ал. 1, чл. 280, чл. 281, чл. 284 и чл. 286 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове за периода от 9 ноември 2011 г. до произвеждане на следващите общи избори за общински съветници и кметове членовете на общинските и секционните избирателни комисии получават еднократни възнаграждения, както следва:

- при нови избори: за периода от 64 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите на първи, съответно втори тур;

- при частични избори: за периода от 39 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите на първи, съответно втори тур.

През този период на членовете на ОИК, ангажирани с произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и кметове, не се заплащат определените с Решение № 1501-МИ от 21 ноември 2011 г. на ЦИК възнаграждения за дадени от тях дежурства и участие в заседания.

2. Възнагражденията по т. 1 се определят с решение на ЦИК, не се облагат с данъци и са за сметка на държавния бюджет при произвеждане на нови избори и за сметка на общинския бюджет при произвеждане на частични избори.

3. Осигурителните вноски за възнагражденията, дължими по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, са за сметка на държавния бюджет и се изчисляват пропорционално за всеки месец поотделно от периода по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения