Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 160-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Белене, област Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Белене, област Плевен, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-55 от 09.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Белене.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Белене, област Плевен, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Малина Златкова Ешекова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Радослав Иванов Радулов

 

СЕКРЕТАР:

Севгюзял Айдънова Юсменова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Василев Драшански

 

 

Силвия Димитрова Христанова

 

 

Галя Михайлова Чоранова

 

 

Даниел Пламенов Минев

 

 

Ася Григорова Драгинова-

Перникова

 

 

Лидия Димитрова Иванова

 

 

Емил Неделчев Бонов

 

 

Ирина Димитрова Чоранова

 

 

Петя Емилова Добранчева

 

 

Галина Пламенова Йосифова

 

 

Силвия Михайлова Иванова

 

 

Валентина Илиева Любенова

 

 

Лиляна Атанасова Бонова

 

 

Виолета Нейкова Маринова-

Драгинова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения