Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1575-НС
София, 24 ноември 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. е допусната техническа грешка в т. 1 като вместо Решение № 1424-НС от 15 септември 2022 г. на ЦИК е посочено Решение № 1324-НС от 15 септември 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. на ЦИК като в т. 1 думите „Решение № 1324-НС“ да се четат „Решение № 1424-НС“.

Копие от решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1571-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения