Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1572-МИ
София, 12 януари 2012 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 861-ПВР/МИ от 20 септември 2011 г. на ЦИК за назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 34, чл. 35 и чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За назначаване на  комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове се прилага Решение № 861-ПВР/МИ от 20 септември 2011 г. на ЦИК със следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 в края на второто изречение се добавя: „изменено и допълнено с Решение № 1554-МИ от 23.12.2011 г. на ЦИК".

2. В т. 7, буква „б" датата „21 юни 2011" се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор".

3. В т. 9, първо изречение думите „до 5 октомври 2011 г. включително" се заменят с „не по-късно от 30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

4. В т. 9, буква „г" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор".

5. В т. 11 думите „не по-късно от 5 октомври 2011 г. включително" се заменят с „не по-късно от 30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

6. В т. 12 думите „до 5 октомври 2011 г. включително" се заменят с „до 30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

7. В т. 14 думите „до 12 октомври 2011 г. включително" се заменят с „не по-късно от 25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

8. В Раздел ІІІ „Мандат" думите „изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г." се заменят със „съответния нов или частичен избор".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения