Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1562-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Янко Георгиев Янков, регистриран като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-40 от 27.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Янко Георгиев Янков, ЕГН …, регистриран като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“ с решение № 109-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Стара Загора.

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 20973/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 119-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Стара Загора; заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Янко Георгиев Янков, ЕГН …, регистриран с Решение № 109-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Стара Загора като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения