Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1562-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Янко Георгиев Янков, регистриран като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-40 от 27.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Янко Георгиев Янков, ЕГН …, регистриран като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“ с решение № 109-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Стара Загора.

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 20973/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 119-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Стара Загора; заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Янко Георгиев Янков, ЕГН …, регистриран с Решение № 109-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Стара Загора като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения