Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1558-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Бюлент Кемал Хасан, регистриран като кандидат за кмет на кметство в с. Тодорово, община Исперих от партия „Движение за права и свободи“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-39 от 27.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20941/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура, на Бюлент Кемал Хасан, ЕГН …, регистриран като кандидат за кмет на кметство в с. Тодорово, община Исперих от партия „Движение за права и свободи“ с решение № 33-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Исперих.

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 20941/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 33-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Исперих; заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 20941/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20941/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Бюлент Кемал Хасан, ЕГН …, регистриран с Решение № 33-МИ от 22.09.2019 г. на ОИК – Исперих като кандидат за кмет на кметство в с. Тодорово, община Исперих от партия „Движение за права и свободи“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения