Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1556-НС
София, 6 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: заявление от Николай Борисов Аргиров с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-22-479/06.10.2022 г. от Николай Борисов Аргиров – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, с което иска да не бъде обявен за избран за народен представител в Двадесет и шести изборен район – Софийски, от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“.
Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.
Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.
С оглед гореизложеното подалият заявление Николай Борисов Аргиров не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Николай Борисов Аргиров, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения