Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1554-МИ
София, 23 декември 2011 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 56-МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК за назначаване на секционните избирателни комисии при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 17, чл. 19, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, 35, чл. 176, 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За назначаване на секционните избирателни комисии при произвеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 56-МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК с изключение на посочените в него дати, като:

а) в т. 1 датата „27 септември 2011 г. " се заменя с „25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

б) в т. 2.1. датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

в) в т. 4, буква „б" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор";

г) в т. 6 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

д) в т. 6, буква „в" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор"

е) в т. 8 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

ж) в т. 9 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

з) в т. 11 датата „27 септември 2011 г. " се заменя с „25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

2. Начинът на разпределение и преразпределение на местата в СИК за всеки конкретен вид избор се извършва съгласно приетата Методика с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения