Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1547-МИ
София, 26.10.2019

ОТНОСНО: жалба от Йордан Велков Каралеев – кандидат за общински съветник в община Септември, срещу решение № 133-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Септември

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба чрез ОИК – Септември с вх. № МИ-15-1158 от 25.10.2019 г. от Йордан Велков Каралеев – кандидат за общински съветник в община Септември от ЕНП (Единна народна партия), срещу решение № 133-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Септември.

С обжалваното решение № 133-МИ от 25.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Септември не е установила нарушение по чл. 77, ал. 3 ИК за провеждане на предизборна агитация от страна на Ваня Славова Биволарска – член на ОИК – Септември, по сигнал с вх. № 186 от 21.10.2019 г. на Йордан Велков Каралеев. В сигнала се излага информация, че г-жа Ваня Биволарска е участвала в предизборни мероприятия и като водеща на събитията е провеждала предизборна агитация за кандидата за кмет на община Септември Петя Николаева Цанкова, издигната от Местна коалиция „БСП за България“/„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, Движение за радикална промяна „Българската пролет“, на 05.10.2019 г., 15.10.2019 г. в гр. Ветрен, община Септември, 18.10.2019 г. в с. Бошуля. Има приложен снимков материал. Сигналоподателят уведомява ОИК – Септември, че г-жа Биволарска е провеждала предизборна агитация по време, когато е трябвало да присъства на заседанията на ОИК – Септември.

В решение № 133-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Септември член на ОИК изказва становище, че от подадения сигнал са налице данни за провеждане на предизборна агитация от страна на члена на ОИК Ваня Биволарска. От снимковия материал се вижда, че тя е водеща на мероприятието. От другите присъстващи на мероприятието е явно, че се касае за предизборно мероприятие и че на посочените в сигнала дати Ваня Биволарска не е присъствала на заседанията на ОИК – Септември. Заместник-председателят на ОИК изказва становище, че предоставеният снимков материал е от фейсбук и не може да се ползва като доказателство. Стефан Димитров – член на ОИК – Септември, твърди, че сигналът е недопустим, тъй като не е индивидуализиран в достатъчна степен подателят.

В постъпилата в ЦИК жалба срещу оспорваното решение на ОИК – Септември се излага информация, че снимковият материал, приложен към сигнала, е правен в присъствието на жалбоподателя по време на предизборното мероприятие с агитационна цел. В жалбата са уточнени датите и местата, на които са проведени предизборните мероприятия. Жалбоподателят не приема твърдението на члена на ОИК – Стефан Димитров, че подателят на сигнала не е индивидуализиран в достатъчна степен, тъй като той е кандидат за общински съветник. Към жалбата са приложени декларации от лица, които са присъствали на събитията на 15.10.2019 г. в гр. Ветрен и на 18.10.2019 г. в с. Бошуля.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес срещу акт, който подлежи на обжалване и в законоустановения срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея материали установи, че е имало такива предизборни мероприятия с агитационна цел на територията на община Септември. От приложения снимков материал е видно, че отразява едно от събитията, в което г-жа Ваня Биволарска произнася слово. Съгласно Решение № 906-МИ от 30.08.2019 г. на ЦИК Ваня Славова Биволарска е назначена за член на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик и е встъпила в правомощията си на 7 септември 2019 г. Комисията разполага и с допълнителна информация от две физически лица, присъствали на събитията в с. Бошуля и в гр. Ветрен, на които г-жа Ваня Биволарска е била водеща на предизборните мероприятия и е призовавала за гласуване с № 70 в интегралната бюлетина за кандидата за общински кмет и кмет на кметство на Местна коалиция „БСП за България“/„Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, Движение за радикална промяна „Българската пролет“. Централната избирателна комисия счита, че е нарушена разпоредбата на чл. 77, ал. 3 ИК от страна на Ваня Биволарска. Съгласно чл. 87, ал. 1, т. 21 съответната ОИК упражнява контрол за изпълнение на задължението по чл. 77, ал. 3 ИК. Съгласно чл. 495, ал. 2 и ал. 3 ИК член на общинска избирателна комисия, който наруши разпоредба на Изборния кодекс, извън случаите по чл. 470, чл. 494, се наказва с глоба от 20 до 200 лв., и когато нарушението е извършено повторно – глобата е в размер от 200 до 500 лв.

Предвид горното Централната избирателна комисия счита, че решение № 133-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Септември следва да бъде отменено, тъй като в него се излага неточна информация под формата на становище на членове ОИК, която не кореспондира с фактическата обстановка от предоставените материали по преписката, а преписката върната на ОИК – Септември със задължителни указания за ново произнасяне и разглеждане по същество, като вземе предвид цитираните в жалбата материали.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 133-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Септември.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Септември за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • № 1831-МИ / 25.06.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

 • № 1830-МИ / 23.06.2020

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори

 • всички решения