Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1532-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: сигнал от Валентин Иванов кандидат от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в МИР-16 Пловдив-град за предизборна агитация в предизборния ден

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал по електронната поща с вх. № НС-22-422 от 01.10.2022 г. от Валентин Иванов кандидат от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в МИР-16 Пловдив-град за предизборна агитация в предизборния ден.

В подаденият сигнал се сочи, че на сайта на агенция ПИК се извършва политическа пропаганда в предизборния ден, без да посочва от кой политически субект. Приложени са снимки на екрани от интернет страницата на информационния сайт ПИК, както и линкове към материали публикувани на този сайт. ЦИК приема, че сигналоподателят под политическа пропаганда има предвид предизборна агитация за предстоящите избори.

Посочената интернет страница в сигнала представлява електронно издание на информационна агенция по смисъла на §1, т.15, б.бб) от ДР на Изборния кодекс, дефинираща „медийни услуги“, чрез които се извършва предизборна агитация, попадаща в правомощията на Централната избирателна комисия за контрол по спазване на правилата за предизборна агитация, определени с Изборния кодекс.

След като разгледа приложените към сигнала материали и интернет страницата pik.bg, Централната избирателна комисия констатира, че не са налице публикувани агитационни материали по смисъла на легалното определение на §1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс, който дефинира „предизборната агитация“ като „призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 182 ИК – Забрани за предизборна агитация по сигнал с вх. № НС-22-422 от 01.10.2022 г. от Валентин Иванов кандидат от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в МИР-16 Пловдив-град за предизборна агитация в предизборния ден.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения