Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1522-ПВР/МИ
София, 9 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Твърдица, област Сливен, назначена с Решение № 254-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-823/07.12.2011 г. от Иван Георгиев Петров - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" в област Сливен, за промени в ОИК - Твърдица, област Сливен. Предлага се на мястото на члена на комисията Цветана Иванова Ненова да бъде назначена Жанина Иванова Ескева-Влайкова. Към предложението са приложени: заявление от Цветана Иванова Ненова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие на лична карта и копие от свидетелство за завършено полувисше образование и учителска правоспособност на Жанина Иванова Ескева-Влайкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Цветана Иванова Ненова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Жанина Иванова Ескева-Влайкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения