Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1520-ПВР/МИ
София, 9 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Стражица, област Велико Търново, назначена с Решение № 179-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-824/07.12.2011 г. от Светлозар Стоянов Кабакчиев - заместник-председател на ОИК - Стражица, област Велико Търново, за освобождаването му от ОИК по семейни причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Стражица, област Велико Търново, Светлозар Стоянов Кабакчиев, ЕГН ..., считано от 1 декември 2011 г., и анулира издаденото му удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения