Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1519-МИ
София, 9 декември 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Укази № 234, № 235, № 236, № 237, № 238 и № 239 от 24 ноември 2011 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г. с номера, както следва:

от № 1 до № 11 включително, от № 13 до № 16 включително, от № 16а до № 20 включително, № 20а, № 21, № 22, № 23 и № 23а, от № 24 до № 31 включително, от № 34 до № 38 включително, № 41 и № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 56, от № 58 до № 70 включително, № 75, № 76, № 81, № 82, № 87, № 88, № 91, № 93, от № 96 до № 99 включително, и № 101 и № 104.

Образците на изборните книжа са приложени към настоящото решение и представляват неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения